در بحار و احتجاج روایتی نقل شده که در برگیرنده گفتگوی حضرت صدیقه با امیر المومنین (علیهما السلام) درباره غصب فدک است که از آن بوی اعتراض به امیر المومنین به مشام می رسد 1. آیا این حدیث صحیح است؟ 2. برفرض صحت معنای این روایت چیست؟

پرسش
در بحار 43/148 ح 4 و احتجاج 1/107 روایتی نقل شده که در برگیرنده گفتگوی حضرت صدیقه با مولا امیر المومنین (علیهم السلام) درباره غصب فدک است که از آن بوی اعتراض به امیر المومنین به مشام می رسد 1. آیا این حدیث صحیح است؟ 2. برفرض صحت معنای این روایت چیست؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
“اعتراض” نبوده بلکه “عتاب” بوده و خیلی فرق است، و اگر این عتاب نبود موضع امیر المؤمنین (علیه السلام) بر خیلی ها مخفی می ماند حضرت فرمودند که مکلَّف به سکوت و صبر هستند.
موفق باشید
6246
مطرح شده توسط: امیر زرین