شرح حدیث

پيرامون حديث «سأل رجل من المخالفين عن مولانا جعفر الصادق و قال يا ابن رسول الله ص ما تقول في أبي بكر و عمر فقال هما إمامان عادلان… اولا ميدانم كه عده ای رای به تضعيف آن داده اند اما آيا واقعا احاديث ساخت بني اميه و دروغين است؟ چرا امام صادق باعث گمراهی عده اي شده! شايد بگوييم تقيه بوده اما تقيه ای كه باعث گمراهی عده ای شود باطل است.

مشاهده پاسخ »

خواندن حدیث کسا در مجالس شیعه و بیان و اعتراف اصحاب کسا و حقیقت نوریه آنها در عالم هستی که اعتقاد راسخ به آن داریم چطور می تواند با خواندن این حدیث سبب روا شدن حاجت گردد؟ در حالیکه افراد نسبت به این حقیقت نوریه آگاهی و شناخت ندارند؛ خواندن آن چه اثری در عالم هستی دارد و میتواند مشکلات انسان را حل نماید.

مشاهده پاسخ »

اگر تمام احاديث برای ما حجت است چرا رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم فرمودند اگر ابوذر از ايمان سلمان با خبر بشه كافر ميشه يا با هركسی در حد خودش بگين و يا اسرار ما را برای اهلش نقل كنيد در صورتيكه احاديث در همه جا هست يا اينطور نيست! احاديث باطنی دارند كه فقط اهلش می فهمند و ممكن است باطنش مخالف باشه در جاهايی با ظاهرش؟

مشاهده پاسخ »

لطفا مفهوم چند حدیث زیر را بفرمایید: 1-يَا مُفَضَّلُ الَّذِي كُنَّا بِكَيْنُونِيَّتِهِ فِي الْقِدَمِ وَ الْأَزَل‏ 2-كُنَّا أَزَلِيِّينَ قَبْلَ الْخَلْقِ لَا مَوْجُودِينَ أَجْسَاماً وَ لَا صُوَراً. 3- َ هُمْ مَوْجُودُونَ فِي غَامِضِ عِلْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَبْلَ أَنْ تُخْلَقَ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ سَنَة

مشاهده پاسخ »