توثیق الحدیث

در استفتائات از حضرت عالی سوال شده که آیا روایت خالد بن سدیر مورد قبول است که فرموده اید خیر و در جای دیگر از شما سوال شده که آیا روایت ولقد شققن الجيوب… صحیح است که پاسخ داده شده این مطلب در روایات معتبره آمده است.در سند این روایت همان خالد بن سدیر وجود دارد، چگونه سند روایت مورد قبول است؟

مشاهده پاسخ »