دیدارها

دانلود مستقیم صوت جلسه “دیدار با بانوان اصفهان ۱۳۹۸/۲/۱”

دانلود مستقیم صوت جلسه “دیدار با دانشجویان دانشگاه شریف”

دانلود مستقیم صوت جلسه “دیدار با طلاب حوزه علمیه امام حسن علیه السلام”

دانلود مستقیم صوت جلسه “دیدار با طلاب جامعة المصطفی ۱۳۸۸/۸/۱۳”

دانلود مستقیم صوت جلسه “دیدار با طلاب جامعة الزهراء علیها السلام ۱۳۹۸/۱۱/۱۲”

دانلود مستقیم صوت جلسه “دیدار با جمعی از جوانان شهرستان ماهشهر”

دانلود مستقیم صوت جلسه “دیدار با جمعی از مؤمنین شهر ارومیه ۱۳۹۱/۹/۱۶”

دانلود مستقیم صوت جلسه “دیدار با جمعی از مؤمنین شهرستان سرپل‌ذهاب ۱۳۹۱/۶/۲۰”

دانلود مستقیم صوت جلسه “دیدار با جمعی از مؤمنین شهرستان زابل ۱۳۹۱/۴/۲۵”

دانلود مستقیم صوت جلسه “دیدار با جمعی از مؤمنین شهرستان زابل ۱۳۹۱/۳/۱۰”

دانلود مستقیم صوت جلسه “دیدار با جمعی از شیعیان کشور آذربایجان (به زبان آذری) ۱۳۸۹/۱/۳۰”

دانلود مستقیم صوت جلسه “دیدار با جمعی از طلاب شهر اصفهان ۱۳۸۸/۹/۴”

دانلود مستقیم صوت جلسه “دیدار با جمعی از طلاب شهرستان فسا ۱۳۸۹/۷/۲۲”

دانلود مستقیم صوت جلسه “دیدار با جمعی از طلاب شهر مقدس قم ۱۳۹۱/۴/۲۷”

دانلود مستقیم صوت جلسه “دیدار با جمعی از طلاب شهر تهران ۱۳۸۹/۷/۲۲”