چنانچه در عقود اسلامی مانند مضاربه مالک قبل از انجام عقد و در زمان انعقاد اقدام به تعیین سود از پیش تعیین شده بنماید(مبلغ ثابت و قطعی) از قرار ماهیانه در صورتیکه هنوز سود یا زیان مشخص نیست آیا پرداخت سود ثابت به قرار ماهیانه با مبلغ ثابت و قطعی از لحاظ شرعی جایز است؟

پرسش
چنانچه در عقود اسلامی مانند مضاربه مالک قبل از انجام عقد و در زمان انعقاد اقدام به تعیین سود از پیش تعیین شده بنماید(مبلغ ثابت و قطعی) از قرار ماهیانه در صورتیکه هنوز سود یا زیان مشخص نیست آیا پرداخت سود ثابت به قرار ماهیانه با مبلغ ثابت و قطعی از لحاظ شرعی جایز است؟ حال اگر معامله سود نداشت آیا سودی به مالک تعلق می گیرد؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
به نظر اینجانب آنچه که الان رایج شده محل اشکال است