بانکداری

چنانچه در عقود اسلامی مانند مضاربه مالک قبل از انجام عقد و در زمان انعقاد اقدام به تعیین سود از پیش تعیین شده بنماید(مبلغ ثابت و قطعی) از قرار ماهیانه در صورتیکه هنوز سود یا زیان مشخص نیست آیا پرداخت سود ثابت به قرار ماهیانه با مبلغ ثابت و قطعی از لحاظ شرعی جایز است؟

مشاهده پاسخ »

برای دادن وام بعضی اوقات شرط ضامن و سفته می‌شود. سفته‌ها هم به قیمت‌های مختلفی توسط بانک فروخته می‌شوند. اولا خرید و فروش این اوراق از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ ثانیا با توجه به شرط هم زمان سفته و ضامن (شخص) برای دادن یک وام آیا شرعا وام گیرنده مدیون حساب ‌می‌شود یا شخص ضامن که پشت سفته‌ها را امضا کرده است؟

مشاهده پاسخ »