معاملات

قطعه زمینی همراه با یک باب منزل مسکونی با ثمن معینی مورد معامله واقع شده.ثمن در مقابل مجموع مبیع قرار داده شده و منفردا قیمت گذاری نشده اند. متعاقبا زمین متعلق حق غیر درآمده است. با توجه به اینکه عقد بیع بر مجموع مبیع واقع شده و در عقد بیع تعیین ثمن از ارکان صحت آن است آیا جهالت طاریه نسبت به ثمن موجب فساد بیع است؟

مشاهده پاسخ »

در زمان حاضر بعضی از شرکت های ساختمانی با سرمایه خود زمین های مرغوب را جهت احداث واحدهای آپاراتی خریداری و واحدهای در حال احداث را پیش فروش می نمایند متقاضیان مبلغ مورد قرارداد را در اقساط مختلف به موازات پیشرفت پروژه پرداخت می کنند تا بعد از تکمیل به آنها تحویل شود. چنین قراردادهایی مشمول عقد بیع و لازم است یا خیر؟

مشاهده پاسخ »

من جنسی را که یک سال با آن کار کرده بودم با اطلاع خریدار به صورت دست دوم فروختم بعد از یک سال خریدار می گوید جنس شما خراب بود به گواهی شرکت سازنده من راضی نیستم اگر خسارتم را جبران نکنید در حالی که خدا می داند من همان چیزی را که خریده بودم بعد از یک سال استفاده فروختم یعنی عامدانه جنس خراب کرده نفروختم یا عیب جنسم را پنهان نکردم به زعم من دستگاه سالم فروختم، حال حکم آن چیست؟

مشاهده پاسخ »

بعضی از سایت های تبلیغاتی و کسب درآمد (اعم از ایرانی و خارجی) هستند که به ازای کلیک کردن اعضای سایت بر روی تصویر تبلیغاتشان و همچنین دریافت و مطالعه ایمیل های آنها و همچنین عضویت در سایت هایی که آنان معرفی می کنند، مبلغی پرداخت می کنند، آیا دریافت چنین مبلغی برای اعضای این سایت ها جایز است یا خیر؟

مشاهده پاسخ »

آیا در بیع نسیه تعیین مدت برای تادیه ثمن لازم است؟ عدم تعیین مدت برای تادیه ثمن در بیع نسیه موجب بطلان است یا اینکه منصرف می شود به بیع حال و نقد؟ اگر در بیع نسیه توافق شود که مشتری ثمن را عند الاستطاعه تادیه نماید لکن مشتری برای مدت طولانی توانایی برای پرداخت ثمن را بدست نیاورد آیا بایع می تواند به دلیل اینکه شرط مذکور فاسد و موجب فساد عقد است معامله را بهم بزند؟

مشاهده پاسخ »

موقع خرید نان در جاهایی که باقیمانده پول، پول خرد است، به جای اینکه باقی پول را برگردانند مقداری از نان کامل را به جای باقیمانده پول می بُرند و به خریدار می دهند. با توجه به اینکه این برش تقریبی است و از طرف دیگر برای کمتر از یک عدد نان قیمت مشخصی وجود ندارد چنین خرید و فروشی چه حکمی دارد؟

مشاهده پاسخ »