آیا شرکت بازاریابی شبکه ای مگاتریدینگ شرکت هرمی یا غیرقانونی است؟ با توجه به قانئن تصویب شده هنوز دستگاهی در کشور جواب گوی سوال بنده نیست

پرسش
آیا شرکت بازاریابی شبکه ای مگاتریدینگ شرکت هرمی یا غیرقانونی است؟ با توجه به قانئن تصویب شده هنوز دستگاهی در کشور جواب گوی سوال بنده نیست و با توجه به اینکه فرمایشات شما همیشه حجت است لطفا بنده را راهنمایی کرده و خودم و خانواده ام را از نگرانی نجات دهید
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
تا وقتی شرعی و قانونی بودن آن ثابت نشده باید خودداری کنید
موفق باشید