حدود و دیات

یکی از اصناف (شش گانه) دیه، حله یمنی قرار داده شده و خلافی در مسئله نقل نشده و جانی مخیر است که بین اصناف مذکوره یکی را اختیار کند آیا جانی می تواند چند طاقه پارچه را که مساوی با دویست قطعه پوشش بالا و دویست قطعه پوشش پایین باشد، از پارچه های موجود در بازار محل سکنای خود تهیه و به عنوان دیه به اولیاء مقتول بدهد؟

مشاهده پاسخ »

چنانچه در حادثه ای انگشت سبابه و شست دست راست شخصی قطع شود و پزشک خبره اعلام نماید که علاوه بر دیه مقدر (قطع انگشتان) بابت کاهش عملکرد اندام فوقانی دست راست که در اثر قطع دو انگشت شست و سبابه ایجاد شده ارشی معادل 11 درصد دیه کامل به مجنی علیه تعلق می گیرد آیا ارش منظور منطبق با نظر شارع مقدس می باشد یا خیر؟

مشاهده پاسخ »

در موارد قتل عمد گاهی اوقات قصاص جایز نیست مثلا هرگاه قاتل، پدر مقتول باشد، همچنین گفته شده که برای زوجین حق قصاص ثابت نیست. اگر قتل عمد در یکی از ماه های حرام صورت گرفته باشد و بین اولیاء دم و قاتل مصالحه ای برای پرداخت دیه صورت نگرفته باشد اولا زوجین حق مطالبه دیه را از قاتل بدون رضایت او به تبدیل قصاص به دیه دارند؟ ثانیا در چنین مواردی دیه تغلیظ می گردد یا اینکه تغلیظ اختصاص به قتل غیر عمد دارد؟

مشاهده پاسخ »

از آنجا که یکی از سوالاتی که توسط مخالفین اسلام مطرح می شود این است که حکم حد شرعی، برخورد خشونت آمیزی با یک انسان است لذا در پیگیری تحقیقاتم در این مورد به راهنمایی جنابعالی نیازمندم که شرایط اجرای حکم حد زدن از نظر اسلام چیست؟ و در پاسخ به این شبهات به آنها چه می توان گفت؟

مشاهده پاسخ »