حدود و دیات

دیه جنینی که گوشت باشد و روح در آن دمیده باشد و سقطش کند و پسر باشد 1000 مثقال طلاست و دیه کامله یک مرد عاقل و بالغ کسی او را خطا بکشد بین 60 الی 90 میلیون تومان است و هزار مثقال طلا معادل اقلاً 280 میلیون تومان است چطوری جمع می شود کرد این مسأله را؟ مگر معقوله این مسأله که جنین از یک آدم مرد کامل بالغ اینقدر بیشتر شود؟ 

مشاهده پاسخ »

جنینی هست که تقریبا دو و نیم ماهه هست و قبلا قلب داشته و طبق تشخیص پزشک ظاهرا دیگر قلبی وجود دارد یا از کار افتاده است و رشد جنین متوقف شده است.سقط چنین جنینی از نظر شرعی چه حکمی دارد و در صورت سقط آیا دیه یا کفاره ای لازم است پرداخت شود یا خیر؟ همچنین پس از سقط کیفیت دفن به چه صورتی باید باشد؟

مشاهده پاسخ »