همسران و فرزندان پیامبر «صلی الله علیه وآله»

یکی از برادران اهل تسنن که گفته بود چرا به همسران پیامبر توهین می کنید و برای نمونه چند قسمت از کتب صحیحین برایش مثال زدم و او در جواب گفت آیا خود دیده ای ؟ حال سوال اینجاست چرا اهل تسنن از این موارد خبرندارند ؟ یا این روایات موجود از کتب اهل تسنن اشتباه و خلاف واقع است؟

مشاهده پاسخ »

راجع به حضرت خدیجه کبری (سلام الله علیها): 1.سن شریف ایشان در زمان ازدواج با حضرت رسول صل الله علیه و آله 2.آیا ایشان قبل از ازدواج با حضرت رسول طبق عقاید شیعی و تاریخی ازدواج کرده بودند یا خیر؟ 3.به نقل از اهل خلاف آیا کودکانی که در خانه حضرت رسول زندگی می کردند فرزندان حضرت خدیجه (سلام الله علیها) بودند یا ربیبه ایشان؟

مشاهده پاسخ »