همسران و فرزندان پیامبر «صلی الله علیه وآله»

آیا یکی از ملاک های ازدواج پیامبر اکرم با حضرت خدیجه سلام الله علیهما موقعیت اقتصادی ایشان بود؟ آیا این ملاک برای ازدواج با حضرت خدیجه سلام الله علیها دستور خداوند بود یعنی آیا خداوند به رسولش دستور داد تا با خدیجه سلام الله علیها ازدواج کن چون موقعیت خوب مالی دارد؟

مشاهده پاسخ »