چرا نام ائمه اطهار در قرآن بیان نشده است؟

پرسش
چرا نام ائمه اطهار در قرآن بیان نشده است؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
بفرمایید چرا نام ائمّه صریحاً در قرآن نیامده؟
با وجود آن همه دشمن از خارج و داخل مسلمین، اگر نام ائمه صریحاً می آمد حضرت رسول را متّهم می کردند و خود قرآن ساخته آن حضرت قرار می دادند و نام ها حذف می کردند. معرّفی ائمه به عهده حضرت رسول بوده مثل سایر امور که یا در قرآن اصلاً نیامده یا نیاز به شرح و تفسیر دارد، و این کار را ایشان انجام داده اند.
3121
مطرح شده توسط: سمیرا