در مقتل الحسین مقرم و تهذیب الاحکام طوسی و الذکری لشهید: «يا أختاه يا أم كلثوم، يا فاطمة، إن أنا قُتلت فلا تشققن علي جيباً، ولا تخمشن وجهاً، ولا تنطقنج هراً» آیا به منظور نهی کردن از گریه و زاری امام حسین به دخترش گفته این سخنان را؟ چون یکی از وهابیون میگفت امام حسین که این حرفا رو زده به منظور نهی کردن بوده که بعد از شهادت گریه و زاری نکنند

پرسش
در مقتل الحسین مقرم و تهذیب الاحکام طوسی و الذکری لشهید: «يا أختاه يا أم كلثوم، يا فاطمة، إن أنا قُتلت فلا تشققن علي جيباً، ولا تخمشن وجهاً، ولا تنطقنج هراً» آیا به منظور نهی کردن از گریه و زاری امام حسین به دخترش گفته این سخنان را؟ چون یکی از وهابیون میگفت امام حسین که این حرفا رو زده به منظور نهی کردن بوده که بعد از شهادت گریه و زاری نکنند لطفا به سخنان این وهابی جوابی محکم دهید
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
هرگز حضرت رسول و ائمه از گریه نهی نمی کنند، بلکه در صحاح اهل سنت وجود دارد که پس از جنگ احد و شهادت حضرت حمزه (علیه السلام) حضرت رسول مردم را بر عزاداری و گریه و غیر ذلک بر حمزه تشویق فرمودند، و روایات گریه خود حضرت رسول بر شهادت امام حسین ـ وقتی جبرئیل به ایشان خبر داد ـ در صحاح نیز موجود است. اولین کسی که از گریه نهی کرد عمر بن الخطاب بوده.
6115
مطرح شده توسط: جواد مهدوی