شعائر حسینی

فردی مدعی است که روز عاشورا روز شادی و سرور و فرح است چون امام حسین علیه السلام از مصائب دنیا خلاصی یافتند و از عالم کثرت به عالم وحدت منتقل و فانی در ذات خدا شدند مشغول عشق بازی با خدا هستند لذا نباید به هیچ وجه برای آن حضرت عزاداری و سوگواری کرد و باید به جای آن اشک شوق از دیدگان جاری نمود. نظر شما درباره این تفکر چیست؟

مشاهده پاسخ »

برخی اساتید ما در حوزه علوم اسلامی معتقدند که سند برخی از مطالبی که در لهوف نقل شده است و سند زیارت عاشورا و مطالبی چون لطمه زدن فاطمیات از اعتبار قوی برخوردار نیستند و سند آنها ضعیف است و به شدت خواستار ارائه دلیل از سوی فقهاء مبنی بر جواز لطم هستند. تکلیف ما در برابر شبهات ایشان چیست؟

مشاهده پاسخ »