مباحث عاشورا

آیا یاران سیدالشهداء علیه السلام شیعه بودند یا سنی؟ و اگر شیعه بودند به چه معنا؟ آیا امیرالمومنین علیه السلام را خلیفه بلافصل پیامبر اکرم و خلفا را غاصب و مستحق لعن می دانستند یا فقط امیرالمومنین را برترین صحابه می دانستند ولی ایشان را به عنوان خلیفه چهارم قبول داشته یا فقط امیرالمومنین را بر عثمان ترجیح می دادند؟

مشاهده پاسخ »