حديث ساختگى در شأن عمر

حديث ساختگى در شأن عمر
ابن جوزى در بخش «احاديثى كه در فضيلت عمر جعل شده» مى نويسد: اسماعيل بن احمد، از ابن مسعده، از حمزه، از ابن عدىّ، از علىّ بن حسن بن قديد، از زكريّا بن يحيى وقّاد، از بُشر بن بكر، از ابوبكر بن عبداللّه بن ابى مريم، از ضميرة بن حبيب، از غضيف بن حرث نقل مى كند كه بلال بن رباح مى گويد:
رسول خدا صلى اللّه عليه وآله فرمود:
لو لم اُبعث فيكم لبعث عمر]![
اگر در ميان شما مبعوث نمى شدم به يقين عمر مبعوث مى شد]![
ابن عدىّ مى گويد: عمر بن حسن بن مضر حلبى، از ابوخيثمه مصعب بن سعد، از عبداللّه بن واقد، از حياة بن شريح، از بكر بن عمرو، از مشرح بن هاعان نقل مى كند كه عقبة بن عامر مى گويد: رسول خدا صلى اللّه عليه وآله فرمود: اگر در ميان شما مبعوث نمى شدم به يقين عمر مبعوث مى شد]![
ابن جوزى پس از نقل اين دو حديث ساختگى مى نويسد: اين دو حديث از رسول خدا صلى اللّه عليه وآله صحيح نيست. حديث يكم به اين دليل صحيح نيست كه زكريّا بن يحيى، از بزرگ ترين دروغ گويان بوده است.
ابن عدىّ در مورد زكريّا مى گويد: او حديث جعل مى كرد.
حديث دوم نيز به اين دليل صحيح نيست كه يكى از راويان آن عبداللّه بن واقد است و احمد و يحيى در مورد او گفته اند: عبداللّه بن واقد مورد اعتماد نيست.
نَسائى درباره او مى گويد: او متروك الحديث است.
ابن حبّان مى گويد: به نظر من نوشته هاى حديثى وى وارونه است; از اين رو استدلال به احاديث او باطل است.1

1 . الموضوعات: 1 / 238.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *