حديث ساختگى در شأن عايشه

حديث ساختگى در شأن عايشه
جعل كنندگان احاديث، در فضيلت عايشه نيز اين حديث را ساخته اند كه پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله فرمود: بخشى از دينتان را از عايشه فرا گيريد.
اين حديث، حديثِ مشهورى است; ولى عالمان اهل تسنّن بر جعلى بودن آن اتفاق نظر دارند. ابن امير الحاجّ در اين مورد مى گويد:
استاد ما حافظ ]ابن حجر عسقلانى[، در مورد اين حديث مى گويد: سندى براى آن نمى شناسم و آن را در هيچ يك از كتاب هاى حديثى نديده ام.1
حافظ عمادالدين ابن كثير نقل كرده است كه از حافظ مزّى و حافظ ذهبى در مورد اين حديث پرسيد; ولى آن ها از وجود چنين حديثى اظهار بى اطلاعى كردند.
سخاوى نيز در اين مورد از آن ها پيروى كرده است.2
جلال الدين سيوطى درباره اين حديث مى نويسد: من آن را جايى نديده ام. حافظ عمادالدين ابن كثير در تخريج3 احاديث مختصر ابن حاجب مى گويد: اين حديث جدّاً حديثِ غريبى است; بلكه حديث منكر وناشناخته است… .4
علماى ديگرى به نام هاى ملاّ على قارى، زرقانى، مالكى و ديگران نيز پيرامون اين حديثِ ساختگى، همين گونه اظهار نظر كرده اند.5

1 . التقرير والتحبير في شرح التحرير: 3 / 99.
2 . المقاصد الحسنه: 232.
3 . تخريج: اگر مؤلّف احاديث كتابى را با اسانيد خودش ـ و نه با اسانيد كتاب اصلى ـ ذكر كند و سلسله خود را به يكى از شيوخ صاحب كتاب اصلى برساند، به چنين كتابى «مستخرج» گفته مى شود.
4 . الدرر المنتثره: 138.
5 . الموضوعات الكبرى: 198 و 199، مرقاة المفاتيح: 5 / 616، شرح المواهب اللدنيّه: 3 / 233 و 234.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *