زکات

آیا با وجود حدود سی آیه مکی و مدنی و همچنین حدود 100 روایت از پیامبر و امامان (سلام الله علیهم) چگونه میتوان پذیرفت که زکات فقط منحصر در نه چیز است (بر حسب روایتی از پیامبر که ایشان غیر آن نه چیز را معاف کرده اند که البته باید راویان آن هم مورد بررسی قرار گیرد) و در بقیه آن نه چیز مستحب است؟

مشاهده پاسخ »