24 ساله از یک معلول جسمی و ذهنی پرستاری می کنم و خود هم یتیم و مجرد هستم و امکان کار کردن در بیرون از خانه را بخاطر پرستاری از این معلول را ندارم. آیا می شود از مستمری این معلول برای خود مقداری خرج کرد؟

پرسش
24 ساله از یک معلول پرستاری می کنم و خود هم یتیم و مجرد هستم و امکان کار کردن در بیرون از خانه را بخاطر پرستاری از این معلول را ندارم. آیا می شود از مستمری این معلول برای خود مقداری خرج کرد؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
با آن معلول قرار بگذارید