شخصی 16 میلیون تومان بدهکار کسی بوده، در جلسه رسیدگی مبلغ بدهی را به چهار قسط چهار میلیونی تقسیم و مقرر می شود در صورت عدم پرداخت هر قسط بدهکار می بایستی 20 میلیون تومان پرداخت نماید. متاسفانه بدهکار هم قادر به پرداخت نبوده و الان کلا 96 میلیون بدهکار است. آیا به نظر شما این شرط شرعی می باشد؟ و خلاف اخلاق حسنه نمی باشد؟

پرسش
شخصی 16 میلیون تومان بدهکار کسی بوده، در جلسه رسیدگی مبلغ بدهی را به چهار قسط چهار میلیونی تقسیم و مقرر می شود در صورت عدم پرداخت هر قسط بدهکار می بایستی 20 میلیون تومان پرداخت نماید. متاسفانه بدهکار هم قادر به پرداخت نبوده و الان کلا 96 میلیون بدهکار است. آیا به نظر شما این شرط شرعی می باشد؟ و خلاف اخلاق حسنه نمی باشد؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
این معامله با خصوصیات یاد شده باطل است