در بیع به شرط خیار بایع می تواند در زمان خیار با رد ثمن ، ملکیت مبیع را به خود برگرداند. در چنین معامله ای هرگاه بایع ادعای غبن نماید ، با وجود اینکه راه برای به هم زدن معامله با استرداد ثمن برای او وجود دارد آیا می تواند در صورت اثبات غبن در معامله، بیع را فسخ و ثمن را عند الاستطاعه مسترد کند؟ اگر در زمان خیار ثمن را برنگرداند بیع لازم می شود یا خیر؟

پرسش
در بیع به شرط خیار بایع می تواند در زمان خیار با رد ثمن ، ملکیت مبیع را به خود برگرداند. در چنین معامله ای هرگاه بایع ادعای غبن نماید ، با وجود اینکه راه برای به هم زدن معامله با استرداد ثمن برای او وجود دارد آیا می تواند در صورت اثبات غبن در معامله، بیع را فسخ و ثمن را عند الاستطاعه مسترد کند؟ اگر در زمان خیار ثمن را برنگرداند بیع لازم می شود یا خیر؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
1ـ باید ثمن را حالاً پرداخت کند
2ـ حق خیار را عملاً از دست می دهد
والله العالم