اگر پول به فردی بدهیم تا کار کند و شرط کنیم 50 درصد بعد از هشت ماه سود بدهد اشکال دارد؟ البته همان فرد می گوید سود تضمینی است نه اینکه شرط کنیم، اگر اشکال دارد در چه صورتی اشکالش برطرف می شود؟

پرسش
اگر پول به فردی بدهیم تا کار کند و شرط کنیم 50 درصد بعد از هشت ماه سود بدهد اشکال دارد؟ البته همان فرد می گوید سود تضمینی است نه اینکه شرط کنیم، اگر اشکال دارد در چه صورتی اشکالش برطرف می شود؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
یکی از معاملات شرعی این است که دو نفر مثلا مشارکت کنند، پول از یکی و کار از یکی و تا زمان معینی، و هر کدام درصدی از سود داشته باشد