کسی برای اجاره کردن یک خانه مبلغی را به عنوان بیعانه به صاحب خانه پرداخت می کند و زمان نوشتن قرارداد را یک هفته دیگر تعیین می کند ولی مستاجر در این یک هفته پشیمان می شود. آیا مستاجر می تواند بیعانه را پس بگیرد و قرارداد اجاره نبندد؟

پرسش
کسی برای اجاره کردن یک خانه مبلغی را به عنوان بیعانه به صاحب خانه پرداخت می کند و زمان نوشتن قرارداد را یک هفته دیگر تعیین می کند ولی مستاجر در این یک هفته پشیمان می شود. آیا مستاجر می تواند بیعانه را پس بگیرد و قرارداد اجاره نبندد؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
در مفروض سوال می تواند