من یک جا کار می کنم که ناهار هم با خودشونه ولی چون پولشو بیشتر نیاز دارم، می خواستم بدانم مشکلی نیست من پولشو بردارم _ از رستوران سفارش می دم _ از پنج تومان و گاهی شش و گاهی هشت روزی میشه ولی من گفتم پنج بردارم، میشه؟

پرسش
من یک جا کار می کنم که ناهار هم با خودشونه ولی چون پولشو بیشتر نیاز دارم، می خواستم بدانم مشکلی نیست من پولشو بردارم _ از رستوران سفارش می دم _ از پنج تومان و گاهی شش و گاهی هشت روزی میشه ولی من گفتم پنج بردارم، میشه؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
اصل و فرع مطلب باید با رضایت باشد