شخصی پول 20 سال نماز و روزه استیجاری را گرفته ولی بعد از خوانده 5 سال نماز و گرفتن روزه، آن شخص مرحوم می شود. آیا وارثین آن مرحوم نسبت به 15 سال باقی مانده آن نماز و روزه استیجاری تکلیفی هم دارند؟

پرسش
شخصی پول 20 سال نماز و روزه استیجاری را گرفته ولی بعد از خوانده 5 سال نماز و گرفتن روزه، آن شخص مرحوم می شود. آیا وارثین آن مرحوم نسبت به 15 سال باقی مانده آن نماز و روزه استیجاری تکلیفی هم دارند؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
باید پول را مسترد کنند و دیگری را اجیر نمایند