شخصی دندانپزشک است و مراجعه کنندگان محرم و نامحرم هستند، آیا می تواند به زن محرم دست بزند و اگر نامحرم آشنا باشد چه حکمی دارد؟

پرسش
شخصی دندانپزشک است و مراجعه کنندگان محرم و نامحرم هستند، آیا می تواند به زن محرم دست بزند و اگر نامحرم آشنا باشد چه حکمی دارد؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
زن ها به دندانپزشک زن مراجعه کنند