قربانی کردن در روز عید قربان برای غیر حاجیان آیا شرعا استحباب آن بخصوصه در فقه دلیل شرعی دارد؟ غیر از روایات وارده راجع به اضحیه که مطلوب است جواب فرمایید

پرسش
قربانی کردن در روز عید قربان برای غیر حاجیان آیا شرعا استحباب آن بخصوصه در فقه دلیل شرعی دارد؟ غیر از روایات وارده راجع به اضحیه که مطلوب است جواب فرمایید
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
سنت مؤکد است