من امسال داوطلب کنکور بودم. مدتی قبل از کنکور، کتاب های درسی را از اینترنت دانلود کردم حتی با توجه به اینکه کتاب فرهنگ لغت انگلیسی را داشتم، یک نرم افزار دیکشنری را دانلود کردم و از آن استفاده کردم. الان نگرانم و تردید دارم که اگر قبول بشوم، آن علمی که در دانشگاه فرا بگیرم و در بعد وسیعتر، شغلی که در آینده از این علم بدست می آورم و حقوق و درآمد آن حرام است؟

پرسش
من امسال داوطلب کنکور بودم. مدتی قبل از کنکور، کتاب های درسی را از اینترنت دانلود کردم( با توجه به اینکه اگر می خواستم کتاب ها را از بیرون تهیه کنم، شاید ده هزار تومان هم نمی شد ) حتی با توجه به اینکه کتاب فرهنگ لغت انگلیسی را داشتم، یک نرم افزار دیکشنری را دانلود کردم و از آن استفاده کردم. الان نگرانم و تردید دارم که اگر قبول بشوم، آن علمی که در دانشگاه فرا بگیرم و در بعد وسیعتر، شغلی که در آینده از این علم بدست می آورم و حقوق و درآمد آن حرام است؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
اگر کار حرامی شده و ضامن هستید نسبت به حقوق شما مشکلی نیست