شخصی کارگر بوده و لوله و اتصالات یک شرکت را می فروخته، بعدا بر اساس نظریه کارشناس علت ورود خسارت به طرف مقابل غیر استاندارد بودن لوله بود. فروشنده باید خسارت را بپردازد یا شرکت؟

پرسش
شخصی کارگر بوده و لوله و اتصالات یک شرکت را می فروخته، بعدا بر اساس نظریه کارشناس علت ورود خسارت به طرف مقابل غیر استاندارد بودن لوله بود. فروشنده باید خسارت را بپردازد یا شرکت؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
اگر فروشنده ضمانت نکرده مسئول نیست.