کتاب های مسجد را امانت می دهیم آیا می توان وثیقه و کارمزد و دیرکرد از افراد بگیریم و خرج مسجد و کتابخانه کنیم؟ عنوان فقهی بر تصحیح این امور چیست؟

پرسش
کتاب های مسجد را امانت می دهیم آیا می توان وثیقه و کارمزد و دیرکرد از افراد بگیریم و خرج مسجد و کتابخانه کنیم؟
عنوان فقهی بر تصحیح این امور چیست؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
اگر وقف مسجد است به قصد مطالعه مومنین مجاناً نمی شود چیزی را تقاضا کرد. مگر شما کارهای اضافی کنید و در مقابل آن چیزی بخواهید و واگذار به مسجد نمایید