وقف

ما خادمین یکی از مساجد تبریز برای توسعه مسجد اقدام به جمع آوری کمک های مردمی می نماییم. در این توسعه حسینیه ای نیز احداث و ملحق به مسجد شده است، از داخل مسجد ارتباط دارد و کاملا در اختیار مسجد و خصوصا برای اجرای مراسمات خانم ها از آن مکان استفاده می شود. آیا هزینه کرد برای آن حسینیه از محل جمع آوری کمک های مردمی مسجد جایز می باشد یا خیر؟

مشاهده پاسخ »

فردی نیت کرده و قطعه زمینی جهت ساخت مسجد در نظر گرفته و وکالت ساخت را به فرد مورد اعتمادی داده است. از آنجا که موقعیت جغرافیایی زمین مذکور جهت ساخت مسجد نامناسب می باشد، لذا فروش این قطعه و خرید قطعه زمین جدید با همان شرایط و در موقعیت مناسب تر از نظر معظم له چه حکمی دارد؟

مشاهده پاسخ »

مطابق وقف نامه ای خاص مربوط به سال 908 هجری قمری (که واقف محدوده املاک موقوفه را مشخص کرده است)، متولیان طی حدود 400 سال با استفاده از عواید حاصله رقبات مذکور را اداره کرده اند. آیا حکومت ها شرعا مجاز به تغییر (کم و زیاد کردن محدوده موقوفات) تملک و واگذاری اراضی موقوفه به غیر خواهند بود یا خیر؟

مشاهده پاسخ »