ما خادمین یکی از مساجد تبریز برای توسعه مسجد اقدام به جمع آوری کمک های مردمی می نماییم. در این توسعه حسینیه ای نیز احداث و ملحق به مسجد شده است، از داخل مسجد ارتباط دارد و کاملا در اختیار مسجد و خصوصا برای اجرای مراسمات خانم ها از آن مکان استفاده می شود. آیا هزینه کرد برای آن حسینیه از محل جمع آوری کمک های مردمی مسجد جایز می باشد یا خیر؟

پرسش
ما خادمین یکی از مساجد تبریز برای توسعه مسجد اقدام به جمع آوری کمک های مردمی می نماییم. در این توسعه حسینیه ای نیز احداث و ملحق به مسجد شده است، از داخل مسجد ارتباط دارد و کاملا در اختیار مسجد و خصوصا برای اجرای مراسمات خانم ها از آن مکان استفاده می شود.
آیا هزینه کرد برای آن حسینیه از محل جمع آوری کمک های مردمی مسجد جایز می باشد یا خیر؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
به جهت حسینیه جداگانه کمک جمع آوری شود