در مجاورت ما امامزاده ای قرار دارد که زمین آن را فردی وقف کرده است. در این زمین وقفی قبرها را به قیمت هفت و نیم، چهل و صد میلیون برای افراد همان محله می فروشند. فروختن قبر در زمین وقفی چه حکمی دارد؟ دفن نکردن فردی غیر از اعضای آن محله چه حکمی دارد؟

پرسش
در مجاورت ما امامزاده ای قرار دارد که زمین آن را فردی وقف کرده است. در این زمین وقفی قبرها را به قیمت هفت و نیم، چهل و صد میلیون برای افراد همان محله می فروشند. فروختن قبر در زمین وقفی چه حکمی دارد؟ دفن نکردن فردی غیر از اعضای آن محله چه حکمی دارد؟ آیا جایز است افراد دیگر محله ها را در آنجا خاک نکنند و اگر فردی که عضو آن محله نیست را با قیمت بالاتر دفن کنند حکمش چیست؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
باید وقف نامه را دید و بر طبق آن عمل کرد