گفته می شود قیام سیدالشهداء علیه السلام به مصلحت اسلام بوده است. اگر به مصلحت اسلام بوده چرا عزاداری باید کرد؟ چرا برای قیام هایی مثل توابین و مختار عزاداری نمی کنیم؟ منظور حضرات اهل بیت علیهم السلام از برخی روایات که در آن گفته می شود که جز کسی که دارای ولادت پاک است ما را دوست ندارد، چیست؟

پرسش
گفته می شود قیام سیدالشهداء علیه السلام به مصلحت اسلام بوده است. اگر به مصلحت اسلام بوده چرا عزاداری باید کرد؟ چرا برای قیام هایی مثل توابین و مختار عزاداری نمی کنیم؟ منظور حضرات اهل بیت علیهم السلام از برخی روایات که در آن گفته می شود که جز کسی که دارای ولادت پاک است ما را دوست ندارد، چیست؟ اگر ظاهر روایت مد نظر باشد آیا غیر شیعه همه ولادت ناپاک دارند؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم

به مصلحت اسلام بوده قطعا، ولکن مظلوم واقع شده اند و با مظلوم باید همراهی و همدردی نمود و او را یاری داد، توابین و مختار کارشان حق محض نبوده. اهل ولایت از طینت اهل بیت علیهم السلام خلق شده اند و از این خصوصیت دیگران خودشان را محروم کرده اند، و طینت اهل بیت پاک است قطعا