با توجه به آگاهی سیدالشهداء علیه السلام از کیفیت و مکان شهادت خود، لزوم فرستادن حضرت مسلم به کوفه در چه چیزی بود؟

پرسش
با توجه به آگاهی سیدالشهداء علیه السلام از کیفیت و مکان شهادت خود، لزوم فرستادن حضرت مسلم به کوفه در چه چیزی بود؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
سوال خوبی است و جوابش را از فرمایشات خود حضرت باید به دست آورد. شاید فرمایش ایشان که انما خرجت لطلب الاصلاح فی أمة جدی. . ان آمر بالمعروف . انهی عن المنکر، از طرفی و از طرف دیگر فرمایشات ایشان که حاکی از عدم اعتماد بر اهل کوفه است، موجب آن شد که مسلم را بفرستند تا مردم را آماده همکاری در جهت اصلاح جامعه و امر به معروف و نهی از منکر نماید و این منافات با علم شهادت زمانا و مکانا ندارد، بلکه با شهادتشان هدف حاصل شد.