آیا قضیه زعفرجنی درست است؟ آیا بالای منبر این قضیه را می توان تعریف کرد؟

پرسش
آیا قضیه زعفرجنی درست است؟ آیا بالای منبر این قضیه را می توان تعریف کرد؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
اگر خواستید بالای منبر نقل بگویید از خود روضة الشهداء نقل کنید