آیا این حرف درست است که اینکه می گویند امام حسین علیه السلام به افرادی فرمود اگر نمی خواهید ما را یاری کنید پس از کربلا دور شوید که هر کس صدای هل من ناصر مرا بشنود و یاری نکند اهل دوزخ خواهد بود؟ سخنرانی می گفت این دروغ مروانیان است. مگر کسی که می داند امام نیاز به کمک دارد می تواند او را تنها بگذارد؟رفتن از کربلا به جای دیگر و نها گذاشتن امام درست نبوده و این مطلب دروغ تاریخی است. خود این حرف بلند شدن به صدا برای نصرت خواهی است و این فرد باید کمک می کرده. لطفا نظر خود را بفرمایید

پرسش
آیا این حرف درست است که اینکه می گویند امام حسین علیه السلام به افرادی فرمود اگر نمی خواهید ما را یاری کنید پس از کربلا دور شوید که هر کس صدای هل من ناصر مرا بشنود و یاری نکند اهل دوزخ خواهد بود؟ سخنرانی می گفت این دروغ مروانیان است. مگر کسی که می داند امام نیاز به کمک دارد می تواند او را تنها بگذارد؟رفتن از کربلا به جای دیگر و نها گذاشتن امام درست نبوده و این مطلب دروغ تاریخی است. خود این حرف بلند شدن به صدا برای نصرت خواهی است و این فرد باید کمک می کرده. لطفا نظر خود را بفرمایید
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
قضیه عبیدالله بن حر جعفی را همه قبول دارند