فلسفه ازدواج پیامبر اکرم با عایشه و حفصه و ام حبیبه چه بوده است؟

پرسش
فلسفه ازدواج پیامبر اکرم با عایشه و حفصه و ام حبیبه چه بوده است؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
قطعاً مصلحت داشته و شاید یکی از مصالح این باشد که کمتر ظلم و آزار برسانند