علت ازدواج های مکرر رسول اکرم صلی الله علیه و آله چه بوده است؟ آیا فقط جنبه سیاسی داشته یا خیر؟

پرسش
علت ازدواج های مکرر رسول اکرم صلی الله علیه و آله چه بوده است؟ آیا فقط جنبه سیاسی داشته یا خیر؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
غالباً بیوه و بچه دار بوده اند و قطعا جنبه سیاسی یا اجتماعی داشته و مصلحت را در آن می دیدند