سیره نبوی

به طور اتفاقی به یک متنی برخوردم که خیلی استادانه با استدلال های عجیب منکر نبوت پیامبر اکرم بود و… می خواهم کمی از حرف هایش را جواب دهم ولی جواب هایم کامل نیست و نمی توانم خوب استدلال کنم و از شما خواهش می کنم، بعضی از حرف های این شخص را در این ایمیل و بقیه را در ایمیل های بعدی جواب دهید. من متن کتاب ایشان را دقیقا می نویسم.

مشاهده پاسخ »

از زمانی که اولین بار از این سفر برگشته ام این شبهه در ذهنم افتاده است که چرا باید پیامبر اکرم ما از اقوام عربی باشد که در طول تاریخ هیچ نکته مثبتی و یا فرهنگ غنی نداشته اند، در سفر به مدینه منوره هم که داشته ام این مشکل در من تجدید شد، در مورد چهارده معصوم پاک به سوء نیت دچار شده ام، خصوصا به امام زمان عجل الله که برایم سخت شده که بپذیرم او وجود دارد

مشاهده پاسخ »

آیا یکی از ملاک های ازدواج پیامبر اکرم با حضرت خدیجه سلام الله علیهما موقعیت اقتصادی ایشان بود؟ آیا این ملاک برای ازدواج با حضرت خدیجه سلام الله علیها دستور خداوند بود یعنی آیا خداوند به رسولش دستور داد تا با خدیجه سلام الله علیها ازدواج کن چون موقعیت خوب مالی دارد؟

مشاهده پاسخ »