در خصوص ماموریتی که پیامبر اکرم به خالد بن ولید داد و او بسیاری را به کشتن داد، آیا صحیح است و چگونه با عصمت پیامبر قابل جمع است و آیا افراد صالحی نبودند که پیامبر خالد را فرستاد؟

پرسش
در خصوص ماموریتی که پیامبر اکرم به خالد بن ولید داد و او بسیاری را به کشتن داد، آیا صحیح است و چگونه با عصمت پیامبر قابل جمع است و آیا افراد صالحی نبودند که پیامبر خالد را فرستاد؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
سیره ایشان این بوده که هر یک از اصحاب را به ماموریت می فرستادند.
این قضیه واقع شده و حضرت تدارک کردند، اگر نمی کردند منافات داشت.