به طور اتفاقی به یک متنی برخوردم که خیلی استادانه با استدلال های عجیب منکر نبوت پیامبر اکرم بود و… می خواهم کمی از حرف هایش را جواب دهم ولی جواب هایم کامل نیست و نمی توانم خوب استدلال کنم و از شما خواهش می کنم، بعضی از حرف های این شخص را در این ایمیل و بقیه را در ایمیل های بعدی جواب دهید. من متن کتاب ایشان را دقیقا می نویسم.

پرسش
به طور اتفاقی به یک متنی برخوردم که خیلی استادانه با استدلال های عجیب منکر نبوت پیامبر اکرم بود و…
می خواهم کمی از حرف هایش را جواب دهم ولی جواب هایم کامل نیست و نمی توانم خوب استدلال کنم و از شما خواهش می کنم، بعضی از حرف های این شخص را در این ایمیل و بقیه را در ایمیل های بعدی جواب دهید. من متن کتاب ایشان را دقیقا می نویسم.
در ادامه ادعاهای محمد بگویم که انکار نمی کنیم او علمش زیاد بود و کارهای عجیبی انجام داده که البته سحر بودنش بعید نیست. حال اگر سحر هم نباشد فقط می تواند این باشد که محمد پیامبر نیست. ولی چون درستکار است و از فساد قریش خسته شده بود، ادعای دروغ نبوت کرد تا کمی مردم را درست کند. خداوند همچون دوست داشتند مردم به نیکی بروند و از کار محمد بدشان نمی آمد، کاری نکردند که محمد را رسوا کند و به او کمک هایی هم کردند مثل بعضی معجزات محمد مثل شق القمر. متاسفانه آشکار نشد محمد پیامبر نیست ولی مردم را کمی از فساد دور کرد. متاسفانه مسلمانان گمراه شدند و فکر کردن او نبی است و هر چه می گوید درست است ولی می دانیم محمد در حرف هایش اشتباه کم ندارد.
شاید حرف هایش داستانی باشد که از خودش ساخته است و باید حرفش را اثبات کند ولی شما خواهش می کنم، در جوابتان از او نخواهید ثابت کند که حرفش درست است و شما ثابت کنید که او اشتباه می گوید و چون منطق مال ماست این امکان دارد.
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
گوینده این کلام اگر خدا را قبول دارد نباید خدا یک دروغگو را _ العیاذ بالله _ کمک کند و حتی معجزه بر دست او ظاهر نماید. ظهور معجزه مثل شق القمر که گوینده قبول دارد دلیل صدق است. پس این شخص حتی خدا را هم درست نشناخته است.
بنده از شمای 17 ساله می خواهم قبلاً مبانی دینی و مذهبی خود را تقویت کنید سپس در صورت لزوم به این حرف ها بپردازید.
موفق باشید