این که پیامبر اکرم در سن 40 سالگی به رسالت رسیده اند آیا ایشان در قبل از این سن هم معصوم بوده اند و هیچ گونه خطا و اشتباهی نداشته اند؟

پرسش
این که پیامبر اکرم در سن 40 سالگی به رسالت رسیده اند آیا ایشان در قبل از این سن هم معصوم بوده اند و هیچ گونه خطا و اشتباهی نداشته اند؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
همه شرایط نبوت را حضرت دارا بوده اند و در سن 40 سالگی مامور به ابلاغ به امت شدند