کلمه باهتوهم در حدیث شریف “اذا رایتم اهل الریب و البدع من بعدی فاظهروا البرائة منهم و اکثروا من سبهم والقول فیهم والوقیعة و باهتوهم کیلا یطمعوا فی الفساد فی الاسلام و…” آیا به معنای بهتان بستن است یا مبهوت ساختن؟

پرسش
کلمه باهتوهم در حدیث شریف “اذا رایتم اهل الریب و البدع من بعدی فاظهروا البرائة منهم و اکثروا من سبهم والقول فیهم والوقیعة و باهتوهم کیلا یطمعوا فی الفساد فی الاسلام و…” آیا به معنای بهتان بستن است یا مبهوت ساختن؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
هر دو گفته شده، و خلاصه مقصود بی اعتبار کردن آن ها است در جامعه تا نتوانند افساد کنند.
7717
مطرح شده توسط: sofia sirat