وقتی پیامبر اکرم معصوم بودند و قول و فعل ایشان، مؤید من عندالله، چرا در جاهایی از قرآن خداوند ایشان را بازخواست می کنند؟ مثل سوره تحریم و غیره. آیا لزومی دارد بپذیریم معصوم در جزئیات زندگی شخصی خود هم خالی از اراده و اختیار شخصی بودند؟

پرسش
وقتی پیامبر اکرم معصوم بودند و قول و فعل ایشان، مؤید من عندالله، چرا در جاهایی از قرآن خداوند ایشان را بازخواست می کنند؟ مثل سوره تحریم و غیره. آیا لزومی دارد بپذیریم معصوم در جزئیات زندگی شخصی خود هم خالی از اراده و اختیار شخصی بودند؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
تعبیرات به ((عفا الله عنک)) و ((لیعفر لک الله)) و امثال ذلک در قرآن با وجود دلایل عقلی و نقلی از قرآن و حدیث بر عصمت مطلقه قابل تاویل هستند
موفق باشید