نظر معظم له درباره روایتی در اختصاص مفید که خطاب کردن غیر علی (علیه السلام) به امیرالمومنین را جایز میشمارد چیست؟

پرسش
نظر معظم له درباره روایتی در اختصاص مفید که خطاب کردن غیر علی (علیه السلام) به امیرالمومنین را جایز میشمارد چیست؟ (مستدرک الوسائل ج10 ص 399-…اذ دخل علیه رجل من اهل السواد فقال السلام علیک یا امیرالمومنین)
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
در صورت اعتبار این روایت گفتن امیرالمؤمنین به غیر ائمه اطهار جائز نیست.
6189
مطرح شده توسط: سیدیاسر ضیاءالحق