اسانید الحدیث

اگر حدیثی بدون ذکر سند در منابع روایی شیعه نقل شده باشد ولی همان حدیث عینا در کتب مخالفین همراه با سند آمده باشد و سند هم سند شیعی باشد، می‌توان به آن سند اعتماد کرد و آنرا مورد بررسی قرار داد؟ و یا اینکه می‌توان گفت که علمای شیعه بدون ذکر سند، روایت را آورده‌اند و به آن اعتماد داشته‌اند؟

مشاهده پاسخ »

آیا حدیث زیر مورد قبول است؟ …محمد بن حرب الهلالي أمير المدينة يقول: سألت جعفر بن محمد ” ع ” فقلت له يابن رسول الله في نفسي مسألة أريد ان اسألك عنها فقال: ان شئت أخبرتك بمسألتك قبل أن تسألني وان شئت فسل، قال: قلت له يابن رسول الله وبأي شئ تعرف ما في نفسي قبل سؤالي؟ فقال بالتوسم والتفرس أما سمعت قول الله عزوجل (ان في ذلك لآيات للمتوسمين)

مشاهده پاسخ »