ما برای اثبات تقیه به آیاتی مراجعه می کنیم که در شأن جناب عمار می باشد. ولی اهل تسنن می گویند عمار در برابر کفار تقیه نمود و شما شیعیان در برابر سایر مسلمین و این نوع تقیه جواز و مبنای قرآنی ندارد

پرسش
ما برای اثبات تقیه به آیاتی مراجعه می کنیم که در شأن جناب عمار می باشد. ولی اهل تسنن می گویند عمار (رحمة الله علیه) در برابر کفار تقیه نمود و شما شیعیان در برابر سایر مسلمین و این نوع تقیه جواز و مبنای قرآنی ندارد. خواهشمندم بنده را راهنمایی فرمایید.
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
دلائل تقیّه کتاب و سنّت و سیره و عقل است، و امّا جواب از شبهه مذکوره در آیه عمّار این است که نزد همه علماء شیعه و سنّی مورد نزول مخصّص حکم نمی باشد.
موفق باشید
7804
مطرح شده توسط: امیر قربانی کهریزسنگ