شرکتی که کار می کنیم متوجه شدم برای ادامه کارش وام آزاد یعنی همون نزول گرفته، حقوق گرفتن ما اونجا چه حکمی دارد؟

پرسش
شرکتی که کار می کنیم متوجه شدم برای ادامه کارش وام آزاد یعنی همون نزول گرفته، حقوق گرفتن ما اونجا چه حکمی دارد؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
اگر از عین آن مال باشد، اشکال دارد